1 / 3
Jáma by měla být velká a hluboká natolik, aby se v ni všechny kořeny pohodlně rozprostřely / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.