Růžím dopřejte hlinitopísčitou a dobře propustnou půdu, ve které budou nejlépe prosperovat / Pixabay