Levanduli před mrazy ochraňte chvojím nebo goetextilií / Pixabay