1 / 3
Nadbytek dusíku v půdě může být způsobem nadměrným hnojením rajčat i v období jara / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.