1 / 3
Staré listy, nové květy a zelené plody odstraňte. Zbytečně rostlinu před zimou vysilují, přitom stejně nejspíš už nedozrají. / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.