1 / 2
Ptáci jsou na nás v krutých mrazech odkázaní. Špatně zvoleným příkrmem jim můžeme přitížit. / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.