1 / 3
Veškerá starost o jahodníky na podzim by se měla týkat jak těch stálých, tak i těch nově založených. Co se týká těch stálých, tak zde můžou být jahodníky na jednom místě i 4 roky. / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.