1 / 3
Okurky vyžadují dostatek draslíku, dusíku a fosforu. V opačném případě bývají napadeny plísněmi a hnilobou. / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.