Kořenovou čističku lze vybudovat nejen ve svažitém, ale i na rovinatém pozemku / Depositphotos