1 / 3
Nejčastěji se borka stává útočištěm housenek obaleče jablečného a larev vlnatky krvavé / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.