Po promrzlém trávníku byste moc šlapat neměli / Shutterstock