1 / 3
Silikagel vytáhne z utopených mobilů i poslední náznaky vlhkosti / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.