1 / 3
Pes, který cení zuby, ale uši má položené dozadu a přilehlé k hlavě, útočí ze strachu. Pes, který se bojí, je mnohem nebezpečnější. / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.