1 / 4
Plovací vestu lze pořídit pro jakéhokoliv psa, ať je plavec, nebo ne / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.