Je to inteligentní zvíře, zábavný společník, lze ji snadno ochočit a můžete chovat jak jednu andulku, tak i skupinku dvou a více členů / Shutterstock