1 / 3
Nejčastější znečištění fasády je různými řasami nebo plísněmi. Výskyt je poté na fasádě hojnější ve stinných a vlhkých místech. / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.