1 / 3
Teplota topné vody nemusí být vysoká, stačí aby se dosáhlo požadované teploty v místnosti / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.