Udělejte si revizi topení a zregulujte si teploty ve všech místnostech / Pixabay