1 / 3
Rybenky jsou považovány za domácí škůdce, neboť ničí domácí vybavení, oblečení a mohou kontaminovat potraviny / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.