1 / 2
U oblečení skvrny nejprve propláchněte studenou vodou a pak oděv ihned vyperte / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.