1 / 3
Při sušení prádla je potřeba dbát na dostatečné rozmístění, a to kvůli cirkulaci vzduchu / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.