1 / 3
Rybenky se vyskytují nejčastěji tam, kde je vlhko a tma. Naleznete je proto nejčastěji v koupelnách, na záchodech nebo ve spížích. / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.