Sluší jim umístění na parapetu, různých stolcích, komodách i ve vzduchu / Pexels