Jedná se o ekologickou techniku, jejíž součástí je hašené vápno / Pexels