1 / 3
Fíkovník se řadí mezi chladnomilné rostliny, zimu přečká i v nízkých teplotách / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.